مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 52)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
53955/220/100 تقسيط هزينه انشعاب و تامين هزينه هاي آن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/09/1380
23/11/7131/26363 تعرفه برق كارگاههاي ساختماني احداث تاسيسات وزارت نيرو توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/09/10
52485/30/100 مشتركين كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 04/09/1380
51625/30/100 عوارض وزارت نيرو شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/08/29
50934/30/100 رعايت برخي موارد در قراردادهاي فروش برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 27/08/1380
48912/20/100 مشتركين كشاورزي وزارت نيرو جناب آقاي دكتر ستاري فر - معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1380/08/16
36805 قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور رياست جمهوري وزارت صنايع و معادن 15/08/1380
48386/410 تعرفه عمومي وزارت نيرو سازمان توانير - معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي 1380/08/14
47958/30/100 تخفيف در بهاي انرژي صنايع همكاري كننده وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 13/08/1380
36277 برقي كردن چاههاي كشاورزي رياست جمهوري وزارت نيرو 1380/08/12