مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-25 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
6595 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن رياست جمهوري وزارت راه و ترابري 21/02/1379
8891/30/100 محاسبه بهاي برق مصرفي پمپاژ آب كشاورزي ( تعرفه شماره 3 ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/02/18
23/11/639/1641 اصلاحيه تعرفه هاي برق سال 79 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/02/1379
23/11/638/1452 آيين نامه سامان دهي ، بهسازي و عمران مساجد و بند هـ ماده 175 قانون برنامه سوم توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/02/10
3311/30/100 چاههاي كشاورزي موجود ( مشتركين سال 1378 و ما قبل ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 28/01/1379