مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
م/3081 ساخت و سازهاي غير مجاز وزارت نيرو جناب آقاي موسوي لاري - وزير محترم كشور 17/05/1379
25706/20/100 تفاهم نامه برقراري انشعابهاي آب و برق منازل سازماني نيرو هاي مسلح وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي آب و فاضلاب 1379/04/29
833/410 آراء صادره در مورد محكوميت پاره اي از مشتركين شركتهاي برق وزارت نيرو جناب آقاي مهندس ملاكي - معاون محترم وزير در امور برق و مدير عامل سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي 15/04/1379
20938/31/100 قطع برق چاههاي بدون پروانه بهره برداري وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/04/12
8330 قطع خدمات برق وزارت دادگستري - سازمان تعزيرات حكومتي مدير كل محترم حقوقي وزارت نيرو 06/04/1379
19697/20/100 بهاي پايه خريد برق وزارت نيرو معاونت امور برق 1379/04/06
11/1541/3141 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 17/03/1379
14776/20/100 بهاي خريد انرژي از نيرو گاههاي آبي وزارت نيرو معاونت امور برق 1379/03/16
23/1122/2556 دستكاري در وسايل اندازه گيري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 28/02/1379
10870/30/100 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1379/02/27