مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-29 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
11/2316/4059 آيين نامه اجرايي بند ا لف تبصره 8 قانون بودجه سال 78 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 08/04/1378
11/1749/3415 ارسال آيين نامه اجرايي بند « ي » تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان ، سازمان توسعه برق ايران 1378/03/17
4836/30/100 تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/03/1378
1582 بيمارستانهاي دولتي توانير جناب آقاي مهندس ملاكي - معاونت محترم امور برق و مدير عامل توانير 1378/03/09
11/971/2243 اجراي تبصره هاي قانون بودجه سال 78 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 20/02/1378
11/868/1240 قيمت برق تحويلي به طرحهاي بزرگ خارجي توانير جناب آقاي دكتر احمديان - معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت وزير نيرو 1378/02/15
11/642/1596 هزينه تهيه و نصب و سايل اتدازه گيري متقاضيان خانگي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 08/02/1378
11/120/466 سيستم حفاظت زمين توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1378/01/15
11/55/220 اجراي تبصره هاي قانون بودجه سال 78 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 11/01/1378