مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
254/3063 بهاي برق مصرفي و هزينه انشعاب منابع آبزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 14/06/1378
254/2940 تغيير مكان خارجي انشعاب برق توانير جناب آقاي مهندس ملاكي - معاونت امور برق و مدير عامل شركت توانير 1378/06/03
1497/410 حق انشعاب مدارس غير انتفاعي وزارت نيرو اطلاعيه 31/05/1378
92/4659 بند " الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 كل كشور سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي امامي - معاون محترم امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو 1378/05/17
11/3216/7042 بند 4 ساير شرايط تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 11/05/1378
9001/40/100 برقي كردن چاههاي كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1378/05/04
7880/30/100 تعرفه بيمارستانهاي آموزشي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/04/1378
11/2651/5961 هزينه نصب تجهيزات برقراري انشعابات خانگي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1378/04/20
7589/30/100 برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 19/04/1378
11/2393/5387 روش محاسبه بهاي برق مصرفي تعرفه كشاورزي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1378/04/12