مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 22939/20/100

شماره: 22939/20/100
تاریخ: 1378/09/30
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي مهندس هاشمي طبا - معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني
موضوع:
تقسيط حق انشعاب اماكن ورزشي
با سلام ،

بازگشت به نامه شماره 33568/1 مورخ 27/7/78 در مورد اعمال تخفيف و تقسيط هزينه هاي برقراري انشعاب آب و برق اماكن ورزشي استان تهران به استحضار مي رساند بر اساس بند " ج "تبصره 8 قانون بودجه سال 78 حق انشعاب اماكن ورزشي كشور در مقايسه با تعرفه هاي معمول از تخفيف لازم برخوردار مي باشد . با اين وجود بمنظور همكاري بيشتر با آن سازمان از شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب استان تهران خواسته شده است در جهت تقسيط حق انشعاب اماكن ورزشي موضوع نامه فوق با آن سازمان همكاري نمايند . لازم است واحدهاي متقاضي براي پيگيري موضوع به شركتهاي مربوطه مراجعه نمايند .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- معاونت امور آب و فاضلاب شهري
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت
- شركت برق منطقه اي تهران جهت اقدام و همكاري لازم
- شركت آب و فاضلاب استان تهران جهت اقدام و همكاري لازم
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: