مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 17105/100

شماره: 17105/100
تاریخ: 1378/10/01
از:
وزارت نيرو
به:
برادر مهندس ملاكي - برادر مهندس منوچهري
موضوع:
عدم مشموليت مدارس غير انتفاعي نسبت به بند " الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 78
با سلام

ضمن ارسال نامه مدير كل قوانين در خصوص مشموليت مدارس غير انتفاعي در بند " الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 78 باطلاع مي رساند كه در متن بند " الف " تبصره 8 كلمه تابع وجود ندارد - و صرفا"مدارسي كه متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده اند ( در مالكيت دولت هستند ) مشمول معافيت ميشوند و مدارس غير انتفاعي مشمول نخواهند بود .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت
- معاونت پشتيباني و امور مجلس
تصویر نامه: