مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-28 (از 28)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
11/2048/3852 دريافت هزينه نصب از مشتركين خانگي توانير كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 20/03/1377
11/1858/3850 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1377/03/19
4913/300 ابلاغ آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 15/02/1377
11/782/1364 لازم الاجرا بودن بخشنامه ها و اطلاعيه ها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1377/02/08
11/605/687 تفكيك انشعابات گمركات توانير كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 05/02/1377
84/580 ارز مورد نياز وزارت نيرو در سال 1377 وزارت نيرو بخشنامه به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1377/01/23
642/300 آيين نامه اجرايي بند " ب " تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 15/01/1377
1594/100 اجراي صحيح و دقيق آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/03/13