مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 28)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
35967 تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه بعنوان حقوق عمومي وزارت نيرو وزارت نيرو 23/08/1377
ق-2532 تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه بعنوان حقوق عمومي مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 1377/08/17
115778/10491 بهاي برق مصرفي توانير جناب آقاي امامي - معاونت محترم امور مجلس و پشتيباني 27/07/1377
23065/300 زمان واگذاري انشعاب متقاضيان برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان اب و برق خوزستان 1377/07/26
11/5700/11478 هزينه هاي برق مصرفي توانير جناب آقاي بهرامي - معاونت محترم نظارت بر قيمت توزيع و خدمات سازمان بازرسي و نظارت 25/07/1377
18840/300 زمان واگذاري انشعاب متقاضيان برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي ، كليه شركتهاي توزيع برق 1377/05/28
1379/505 معافيت از پرداخت حق انشعاب آب و برق واحدهاي آموزشي و بهداشتي و درماني وزارت نيرو جناب آقاي دكتر فرهادي - وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 26/05/1377
11/3272/6332 مدت و چگونگي كاهش موقت قدرت مشتركين برق تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1377/05/04
254/1799 بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 77 توانير سازمان آب و برق خوزستان 23/04/1377
764/505 حق انشعاب برق سازمان تربيت بدني وزارت نيرو جناب آقاي حسن رمضانيانپور - معاون محترم حقوقي و مجلس و هماهنگي امور استانها ، سازمان تربيت بدني 1377/04/06