مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 32)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/1401/3797 تامين برق مدارس روستايي مناطق محروم توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/03/1376
11/517/1599 پرداخت بهاي برق مصرفي تونل ها و چراغهاي مه شكن توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/03/07
7340/1180/100 گرد كردن رقم صورتحساب وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 24/02/1376
11/997/2753 بهاي برق مصارف مربوط به تاسيسات شهركهاي صنعتي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/02/23
11/898/1203 بهاي برق مصرفي پاركهاي شادي و تفريحي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 20/02/1376
11/839/2365 لازم الاجرا بودن بخشنامه ها و اطلاعيه ها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/02/17
11/814/2066 اعلام اسامي واحد هاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي توانير گيرندگان كليه شركتها ي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/02/1376
254/710 اصلاح تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/02/10
11/518/1376 حداقل رقم ثابت ماهيانه ( آبونمان ) مشتركين خانگي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 07/02/1376
م/354 قيمت پايه خريد برق از 1/1/76 نيرو گاه كلان وزارت نيرو معاونت امور برق و مدير عامل شركت توانير 1376/02/02