مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 32)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
33785/300 مهلت اصلاح پروانه بهره برداري از چاه آب براي مشتركين كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه ا ي،كليه سازمانهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 04/08/1376
33588/300 آبونمان صدا و سيما وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/08/03
2051/505 هزينه جابجايي تاسيسات وزارت نيرو جناب آقاي مهندس ملاكي - معاونت محترم امور برق 21/07/1376
11/3586/9082 تامين برق مساجد توانير كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/06/08
م/2568 عوارض روشنائي معابر وزارت نيرو جناب آقاي مهندس مسعودي - قائم مقام محترم معاون امور برق و معاون برنامه ريزي شركت توانير 05/06/1376
1347/505 لازم الاجرا بودن آيين نامه شماره 56836/ت17785هـ مورخ 22/4/76 هيات محترم وزيران وزارت نيرو جناب آقاي مهندس مسعودي - قائم مقام محترم معاونت امور برق 1376/05/18
2346/100 انجام اصلاحات لازم در بخشنامه شماره 100/1594/10673 مورخ 13/3/76 وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 15/04/1376
11/2056/5124 نحوه محاسبه بهاي برق مشتركين كشاورزي با مصرف مازاد بر قدرت مجاز توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/04/07
11/1993/5375 اعمال تعرفه توليد بند 9-4 در مورد واحد هاي توليد گل و گياه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 03/04/1376
11/1572/3704 بند ب ماده 44-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/03/17