مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-27 (از 27)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
11/1555/3103 اصلاحات تعرفه هاي فروش برق در سال 1375 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 19/03/1375
67910/1713100 بهاي انرژي خريداري از نيرو گاههاي آبي وزارت نيرو كليه شركتها و سازمانهاي آب و برق منطقه اي 1375/03/05
11/1060 هزينه هاي افزايش قدرت مشتركين بالاي دو مگا وات وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 29/02/1375
11/25/1020 ابلاغ تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/02/26
896/11/334 پرداخت بهاي برق مصرفي تونلها و چراغهاي مه شكن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 27/01/1375
11/169/473 تامين برق شهركهاي مسكوني يا صنعتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/01/20
11/127/399 هزينه نصب موضوع توضيحات ذيل جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب براي مشتركين خانگي تكفاز وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 19/01/1375