مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 27)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/4556/9758 شهرك هاي مسكوني توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 18/07/1375
75372/3650/100 ابلاغ آيين نامه تكميلي سال 1375 وزارت نيرو شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/06/10
11/3571/7361 بهاي برق مصرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 07/06/1375
11/2963 موادي از قانون مجازات اسلامي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان برق ايران 1375/05/15
11/2587/5815 زمان مجاز جهت انتخاب گزينه هاي تعرفه توليد توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/05/1375
11/2753/5473 بهاي برق مصرفي مراكز پرورش بذر و نهالستانها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/05/06
11/2718/4871 تسهيل در اجراي بند " ل " از تبصره 19 قانون برنامه دوم توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 03/05/1375
11/2688/3623 تعرفه مصارف برق پايانه هاي حمل و نقل كشور توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/05/02
1664/100 نحوه محاسبه هزينه انشعاب برق متقاضيان وزارت نيرو معاونت امور برق 26/04/1375
11/2161/4039 اعلام نتايج سمينار بررسي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق و سازمان آب و برق خوزستان 1375/04/06