مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 33)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
5959/20/184 مشتركين پمپاژ آب مشروب شهري و روستائي تصفيه خانه هاي آب شيرين كن ها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 20/08/1374
11/5184/12966 تعرفه اتاق بازرگاني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/08/14
12567/300 بهاي انرژي خريداري از نيروگاههاي آبي وزارت نيرو كليه شركتها و سازمانهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 26/06/1374
53648/300 دستورالعمل معافيت واحد هاي آموزشي تابعه آموزش و پرورش از پردخت هزينه انشعاب و حق امتياز برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/06/20
50807/421 تفاهمنامه در مورد نصب كنتورهاي آب و برق در خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح وزارت نيرو جناب آقاي مهندس ملاكي - معاونت محترم امور برق 13/06/1374
23/11/3692 قطع برق اماكن گمركي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/06/08
11/3376/8562 آبونمان صدا و سيما وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 30/05/1374
11/25/3267/7887 ايجاد يكنواختي و روشن نمودن نكات مبهم نسبت به اجراي مواردي از آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/05/25
11/25/2129/5328 تعرفه چاپخانه ها و گراور سازي ها ( كليشه و ليتو گراف ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق و سازمان آب و برق خوزستان 11/04/1374
11/1402 پرداخت بهاي برق مصرفي تونلها و چراغهاي مه شكن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/03/18