مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 31-35 (از 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
م/1243 بهاي برق كارخانه هاي سيمان وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/03/1373
11/25/1579 واحد هاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/03/16
42239/300 اعلام اسامي واحد هاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 24/02/1373
40480/421 قطع آب و برق واحدهاي تابعه و مجتمع هاي مهاجرنشين بعلت عدم پرداخت بدهيهاي معوقه وزارت نيرو كليه شركتها و سازمانهاي آب و برق منطقه اي و آب و فاضلاب استاني 1373/02/10
ش د/5110 ابلاغيه شورايعالي اداري در مورد اصلاح روشهاي پذيرش مشتركين شورايعالي اداري وزارت نيرو 05/02/1373