مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1396 100 / 30 / 25805 / 96 07 / 05 / 1396
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها - مرداد 95 100 / 20 / 27388 / 96 13 / 06 / 1395
جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق 100 / 20 / 24728 / 96 24 / 05 / 1395